Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prenova in razširitev Rdeče dvorane v Velenju, Zunanja ureditev, Krajinski načrt

Rdeča dvorana v Velenju

Krajinska arhitektura:
Piano Saša

Sodelavec krajinske ureditve:
Miran Šander

Arhitektura:
Gregor Gojević
Aleksandra Dolenec Gojević

Naročnik:
ŠRZ Rdeča dvorana, d.o.o. Velenje.

Leto projekta:
2003

Leto izvedbe:
2003

Avtor fotografij:
Miran Kambič

Krajinska ureditev območja okoli prenovljene dvorane je zasnovana na dva načina. Na prevladujočem delu površin je bila predvidena predvsem ureditev obstoječega stanja z manjšimi novimi posegi, ki so jih pogojevale nove vsebine, posegi v infrastrukturne koridorje in vzdrževalna dela: (1) urejanje in vzdrževanje obstoječe vegetacije, (2) varovanje obstoječega drevoreda lip, (3) območje zgoščevanja visoke in nizke vegetacije, (4) ureditev vstopnega dela, ureditev južnega dela, ki je bila pogojena s prestavitvijo plinovoda (nasutje nad plinovodom je reliefno modelirano in zasajeno z manjšimi drevesi). Posebno oblikovana pa je bila trikotna površina med dvorano in novo pešpotjo. Celoten prostor se je z mehkimi linijami iz velikih prodnikov, razdelil v več delov, ki na bi bili poraščeni z različnimi travnimi mešanicami in različno intenzivnostjo njihovega vzdrževanja. V zgornjem delu ob skulpturi naj bi bila trava najvišja, košena le enkrat do dvakrat na leto. V ožjem pasu, ki sledi, naj bi bila trava košena kot ekstenzivni travniki, naslednja travna površina pa naj bi bila pohodno odporna in intenzivno košena (nizka in mehka trava) kot kontrast klasičnih travnikov tako bo barvi, obliki in uporabnosti: površina za prijetno hojo, posedanje ali poležavanje. Tako urejene travne površini bi bile v različnih letnih časih zanimive vizualno (barve, tekstura, zibanje trav v vetru) in slišno (zibanje v vetru, oglašanje žuželk živečih v travi). Četrta površina, zasajena z bršljanom, pa je velik kontrast travni površini: groba struktura, temno zelena barva, igra senc in sonca. Zadnji, zahodni trikotnik je bil zasnovan kot kamnita površina, zapolnjen z različno velikimi prodniki. V vzhodnem delu so tri večja drevesa, z zanimivo strukturo, listi, cvetovi in jesensko barvo. Ostale površine so prazne.