Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Projekt zunanje ureditve osrednjega trga v starem Šaleku

Zavod za urbanizem Velenje

Velenje, Šalek

Krajinska arhitektura:
Piano Saša

Arhitektura:
Aleksander Kneževič
Marijan Kac
Gregor Gojević

Sodelavci:
Vlasta Štajner
Irena Fidel

Naročnik:
Mestna občina Velenje.

Leto projekta:
1998

Leto izvedbe:
1998, prva faza.

Avtorja fotografij:
Gregor Gojević
Saša Piano.

Projekt zunanje ureditve trga Šalek v Velenju zajema ureditev osrednjega dela Šaleka brez obrobja, kar pomeni, da ne obravnava območij individualnih vrtov in obrobja temveč le osrednjo ulico oz. trg. Narejen je na osnovi ureditve, ki je zasnovana v arhitekturnem delu in predstavlja dopolnitev te rešitve ter je skladna s krajinsko ureditvijo v ureditvenem načrtu Šalek.

Znotraj trga so zasnovani trije »otoki vegetacije« kot peščene površine zasute z zelenim vulkanskim silikatom. Vanje so umeščene skupine dreves z lahkimi prosojnimi krošnjami (Fraxinus excelsior / veliki jesen), ki ustvarjajo prijetno površino za sedenje hkrati pa zagotavljajo ohranitev trga kot pretežno utrjene površine. Ureditev roba na vzhodni strani trga v smeri proti cesti Velenje - Slovenj Gradec se naj bi prilagajala lastnikom, obstoječi oz. predvideni peš poti ter obstoječi in predvideni infrastrukturi. Območje je zasajeno z grmovnicami različnih velikosti in različnega značaja, v neformalni zasnovi vendar v zeleno beli barvni kombinaciji. Na robu je kot dopolnitev predviden bršljan, ki se ga lokacijsko razporedi glede na velikost sadik grmovnic. V zasaditvi je upoštevano obstoječe drevo, lipa na vzhodnem robu trga.