Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prenova parka Petra Kočića

Banja Luka, Republika Srpska

Avtorji natečajne rešitve:
Kranjc Urška
Stupar Dušan
Luka Vidic
Miha Košir
Nina Komac
Ana Škrabar

Naročnik:
Republika Srpska, Gradska Uprava, Grad Banja Luka

leto projekta:
2003, 2005-2006

Avtor fotografij:
Luka Vidic

Park Petra Kočića je najizrazitejša javna zelena površina v strogem centru Banja Luke. Mestno središče tvori preplet zelenega in urbanega. Ideja zasnovane rešitve je v odnosu parka do strukture sosednjega mestnega trga, trga Krajine. Novi glasbeni paviljon in osrednja tlakovana steza z vodnim motivom obdajata središčni, zeleni del parka. Funkcionalne povezave v načrtovani prenovi sledijo obstoječim, nadgrajene so z razširitvami in poudarki, ki sledijo izsledkom analiz in osrednji ideji zasnove, strukturni povezavi s trgom Krajine. Obstoječa zasnova parka je določala razmeroma enovit in enakomerno členjen prostor, novo ureditev pa odlikuje raznolikost posameznih strukturnih členov. Raznolikost v strukturi zasnove ter v materialih in funkcijah nudi možnosti raznovrstne uporabe različnim ciljnim skupinam.