Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Vrt 1

Podkoren

Krajinska arhitektura:
Kranjc Urška

Leto projekta / leto izvedbe:
2003 /2004

Avtor fotografij:
Urška Kranjc

Lastniki stanovanja v večstanovanjski hiši v Podkorenu so želeli vrt dopolniti z novim sadovnjakom ter urediti dostopno pešpot tako, da bi v čim večji meri ohranili in poudarili obstoječo strukturo terena. Strukturo poti določa poleg njihovih preferenc tudi zemljišče, katerega širina in dolžina sta v razmerju 1:12. Pot je zasnovana v obliki 's' krivulje, ki sledi blagim spremembam v reliefu. Sadovnjak je urejen tako, da poudarja strukturo parcelacije.