Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev gradbišča na Barjanski cesti v Trnovem

Ljubljana

Krajinska arhitektura:
Kranjc Urška
Luka Vidic

Leto projekta:
2005

Avtorja fotografij:
Urška Kranjc
Luka Vidic

Že dolgo prisotna ideja o izgradnji nove vpadnice je v prostor za dobro desetletje naselila opuščeno gradbišče, ki ga obiskuje peščica bližjih šolarjev in nekateri vrtičkarji. V času mirovanja gradbišča predlagava ureditev prostora z dejavnostmi začasnega značaja, ki popestrijo programe mesta, rešujejo težave pomanjkanja parkirišč in zadovoljijo potrebe ožje ali širše lokalne skupnosti. Predlagan program: parkirišča, športno-rekreacijske površine, kulturno-umetniški in promocijski program, oglaševanje.
Žal je to eden izmed mnogih primerov, kjer se na vitalnih mestnih lokacijah čas ustavi zaradi zapletov v upravnih postopkih ali pomanjkanja denarja. Ta območja ostanejo slabo dostopna in neizkoriščena. Primer reševanja problema na Barjanski vpadnici se lahko aplicira tudi na duge lokacije s podobno problematiko.