Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Šport in zabava pred Kolosejem

Pobuda za ureditev odprtega prostora ob kinocentrih po Sloveniji

Ljubljana

Krajinska arhitektura:
Kranjc Urška
Nared Vertelj Petra

Arhitektura:
Mery Lončar
Katarina Konda

leto projekta:
2005

Avtorji fotografij:
Kranjc Urška
Nared Vertelj Petra
Mery Lončar
Katarina Konda

Kinocentri so priljubljeni prostori preživljanja prostega časa. V Kolosejevih kinocentrih po Sloveniji si filme mesečno ogleda v povprečju 220.000 obiskovalcev. Težišče programa je zbrano v objektih, medtem ko je ureditev odprtega prostora ob njih skromnejša. Del ponudbe kinocentrov bi se lahko razširil tudi v odprti prostor. Zabava, ki jo nudijo objekti, bi se tako povezala s priljubljenimi prostočasnimi aktivnostmi, kot so šport, rekreacija, izobraževanje, druženje. Predvsem mladim, ki so najpogostejši obiskovalci kinopredstav, pa tudi vsem ostalim obiskovalcem, bi na ta način zagotovili prostore za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa v odprtem prostoru. Program ureditve vključuje: šport in rekreacijo (rolkanje, rolanje, košarko, trampolin, plezanje), igro (elementi mestne opreme kot igrala, na katere se lahko pleza, ki oddajajo zvoke, so zanimivih oblik in tekstur) ter druženje in kino (prostori za sedenje, letni kino, gostinski lokal).