Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Severni mestni park

1.faza

Med Železno cesto, Robbovo ulico, Navjem in Župančičevo jamo, Ljubljana-Bežigrad

Krajinska arhitektura:
Šuklje Erjavec Ina

Arhitektura:
Andrej Erjavec

Sodelavci:
Jana Kozamernik
Mojca Balant

Naročnik:
MOL MU OGJSP, zastopnik Stane Vidmar

Leto izvedbe:
2006

Avtorji fotografij:
Šuklje Erjavec Ina
Mojca Balant

Severni mestni park bo ob Tivoliju drugi večji javni park v Ljubljani. Izgradnja se deli v več faz; izveden je del prve faze v JV delu parka nasproti Župančičeve jame. Obsega tlakovani vstopni del v bodoči park z motivom vodnega zrcala s spomenikom Deklice z rastočo knjigo – od tu se bo uredila povezava vse do Dunajske ceste. Poleg vodnega motiva so tu še: velika bralna klop pod platano, motivi japonskih češenj z dolgimi klopmi, motiv 12 stolov, začetek 'poteze mladih'. V južnem delu sta izvedena odsek krožne poti (osrednja sprehajalna pot celotnega parka) in otroško igrišče, umeščeno med reliefne modulacije. Krožna pot se izteče v vstopni del, njeno nadaljevanje je nakazano na severnem robu le-tega. Spremlja jo lipov drevored. Ob avtobusni postaji so vzdolž betonske škarpe nanizani elementi za sedenje in poteze striženih grmovnic. Škarpa je hkrati oporni zid za reliefno moduliran rob parka.