Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Jadra - park ob turističnem pristanišču

Porto San Rocco, Milje, Trst, Italija

Krajinska arhitektura:
Kačič Romana
Mattias Lidén

Naročnik:
Porto San Rocco S.p.A.

Leto projekta:
1998 - 2000

Avtor fotografij:
1 arhiv Porto San Rocco
2 Romana Kacic
3 in 4 Mattias Lidén

Krajina podvržena sili vetra, jadrnice kot dinamični element tržaške morske krajine ter listopadni gozd z vednozelenimi poudarki v ozadju Pirana in Milj so nosilci navdiha za oblikovanje rešitve. Pri nacrtovanju je bilo potrebno upoštevati močne tehnične omejitve: neposredna bližina morja, orientacija parka v smeri burje ter omejena debelina rodovitne prsti. Eden od glavnih ciljev je bilo vizualno doživljanje parka tako s kopnega kot s smeri morja ter sožitje turistov in prebivalcev Milj. Radialno zasnovana zasaditev dreves omogoča realizacijo drevoreda ob glavni poti ter usmerjanje pogledov v željene smeri. Velike grede v obliki napihnjenih jader vnašajo v prostor dinamiko, tako zaradi oblike, različnih velikosti in ritma postavitve. Vsebina gred je v treh različnih kombinacijah pokrovnih rastlin, čebulnic ter posamezno rastočih trajnic in grmovnic. Ciprese zasajene ob vhodih in na legah, kjer uokvirjajo sliko pogledov iz razglednih točk, simbolno označujejo začetek Sredozemlja.