Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Dinamičnost- nova obrtna cona

Villamarzana - Arquà Polesine, Rovigo, Italija

Krajinska arhitektura:
Kačič Romana
Mattias Lidén

Naročnik:
Società I3 S.r.l.

Leto projekta:
2002

Velike travne površine in vodno ogledalo so napomembejši del sestavin odprtih površin nove obrtne cone v bližini Roviga, kjer Padska nižina doseže svoj višek v svoji osiromašeni strukturi. Polja monokultur se razstezajo v nedogled, živice, gozdiči in drevoredi, nekdaj tipični elementi te krajine, so redkost. Dinamičnost produktivnosti bodoče obrtne cone je poudarjena z igrajajoče razpršenimi drevoredi pionirskih vrst, dolgih od 70 do 300m. Hitrorastoča drevesa oblikujejo zelene zavese, ki zastirajo proizvodne hale z vseh straneh, razen s trani glavne ceste. Tu so hale zakrite le delno, za zemeljskimi nasipi, tako da so vidna imena posameznih proizvajalcev. Poleg nasipov in drevoredov so načrtovane tudi linije gozdičev. Le te so zasajene z gozdarskimi sadikami počasneje rastočih vrst; medtem ko drevoredi postajajo odrasli, stari in začnejo odmirati se za njimi začenjajo razvijati hrastovi gozdiči, ki bodo v končni fazi prevzeli primarno vlogo vidne strukture prostora.