Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Preplet - strategija prostorskega razvoja obcine

Noventa Padovana

Krajinska arhitektura:
Kačič Romana
Mattias Lidén

Urbanizem:
Andrea de Eccher

GIS:
Markus Hedorfer

Naročnik:
Obcina Noventa Padovana, Italija

Leto projekta:
2004 - 2006

Za območje občine Noventa Padovana, ki je del metropolitanskega območja Padove, so bile izdelane strategije prostorskega razvoja občine (PAT -"Piano di Assetto del Territorio"). Ta strument bo nadomestil dosedanji urbanistični občinski plan. Planiranje obravnava morfološke, kulturne in fizične aspekte občinskega ozemlja. Občinsko območje je prepleteno z infrastrukturnimi linijami ter z mrežo rek in vodnih kanalov. Zazidane površine z veliko naglico zapirajo se zadnje povezave odprtega prostora. Številne zasebne vile z velikimi parki so elementi, ki dajejo občinskemu območju vizualno identiteto. Večji del teh zelenih površin pa je nedostopen. Osnovne strateške smernice so varstvo še nedotaknjenih celot odprtega prostora pred urbanizacijo, ponovna vzpostavitev stika z reko in z vodnimi kanali, ojačitev oslabelih delov krajinskih in ekoloških koridorjev ter vrednotenje parkov v središču naselja.