Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Preobrazba kulturne krajine Slovenije

Raziskovalna naloga

Nosilec naloge:
Ogrin Dušan

Sodelavka:
Mag. Tanja Simonič

Svetovalci:
Dr. Matija Kovačič
Dr. Anton Tanjšek
Dr. Tone Vidrih

Predstavnika naročnikov:
Mag. Marko Prem
Janja Kokolj

Leto izdelave:
1999

Osrednja tema naloge so pričakovane spremembe, ki jih bo v kulturni krajini Slovenije sprožilo neizogibno posodabljanje kmetijstva. Za ugotovitev procesov spreminjanja prostora so bili opredeljeni možni scenariji bodočega razvoja kmetijstva. V tem okviru je bila postavljena vrsta modelov, ki hipotetično nakazujejo različne smeri posodabljanja in njihove posledice v krajini.
Glavnina obdelave so računalniške simulacije, ki so na primerih iz raznih območij Slovenije slikovno ponazorile posledice posodabljanja določene kulture oziroma opuščanja kmetijske rabe.
V sklepnem delu so podane glavne teoretične osnove za oblikovanje modela agrarne krajine v prihodnosti.
Metoda dela: identifikacija značilnih primerov krajin, ki so ponazorilne za slovenske razmere, primerjava z izkušnjami pri posodabljanju kmetijstva v evropskih deželah, strukturna analiza in vrednostna opredelitev, simulacija preobrazbe krajin na različnih razvojnih predpostavkah in delavnica na značilnem krajinskem območju.