Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Umestitev čistilne naprave v izjemno krajino Globodol

Odg. vodja projekta:
mag. Radovan Nikić

Sodelavci:
Simič Suzana
Liljana Jankovič
Dejan Velimirović
Božidar Rupret

Investitor:
Komunala Novo mesto

Izvedba:
V izvajanju

Kraško polje Globodol je ena slovenskih izjemnih krajin z valovitim površjem in mnogimi kraškimi pojavi ter vaškimi naselji. Skladnost poselitve in rabe tal ustvarja vidno izrazito krajinsko prizorišče, ki ima velike doživljajske vrednosti in je enkratno v slovenskem prostoru.

Pri pripravi projekta je bila osrednja pozornost namenjena umestitvi čistilne naprave v prostor in določitvi tehnologije čiščenja ter upravljanja čistilne naprave. Tovrsten infrastrukturni objekt bi z običajno tehnološko rešitvijo lahko razvrednotil rob enega od naselij in s tem tudi pomemben del te izjemne krajine.

V interdisciplinarno sestavljeni delovni skupini je bilo določeno, da bo čistilna naprava stala ob dostopni cesti na robu največjega od treh naselij. Da bi bil objekt v prostoru čim manj moteč, je bila predlagana njegova ureditev v starem kozolcu, prestavljenem tja, kjer naj bi stala čistilna naprava. Temu sta bili prilagojeni tudi tehnologija čiščenja odpadnih voda in upravljanje naprave. Lokacija in sam tehnološki objekt ter pripadajoče ureditve s tem kljub vidno izpostavljeni legi ne bodo spremenili krajinske slike območja, ampak se vanjo umeščajo kot povsem nemoteč celoviti del.