Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ljubljana / južni rob: stik mesta z Barjem

Idejna zasnova ureditve športnorekreacijskega centra Barje

Avtorji:
Jankovič Karla
Matjašec Darja
Simoneti Maja

Sodelavci:
Urška Kranjc, abs.kraj.arh.
Luka Vidic, abs.kraj.arh., avtor fotografij
Andrej Sovinc, univ.dipl.biol., zunanji sodelavec
mag. Martin Žerdin, univ.dipl.biol., Aquarius d.o.o.
Simona Čeh, univ.dipl.inž.geod., LUZ d.d.


Naročnik:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem in okolje

Projektantska organizacija:
LUZ, d.d., Ljubljana

Avtor fotografij:
Luka Vidic

Leto izdelave:
2002

Kaj z južnim robom mesta? Če je bil stik z močvirjem ovira razvoju, ali je lahko stik s Krajinskim parkom Ljubljansko barje razvojna priložnost? Med scenariji je izbran tisti, ki spreminja območje južno od obvoznice v moderno tehnološko poslovno in rekreacijsko okolje. Degradirani južni rob mesta se v skladu z vsebinsko in oblikovno prenovo, upoštevaje naravovarstvene omejitve, spremeni v pozitivno identitetno območje.
Stik z mestom vzpostavijo varni in uporabniku privlačno prenovljeni dostopi. Avtomobilski promet se ustavi v novem več funkcionalnem kompleksu, ki gosti kulturne, izobraževalne in prostočasne programe. Območje deponije se dopolni z raziskovalno poslovno dejavnostjo in preuredi skladno z novimi principi ravnanja z odpadki. Novi mestni park povezuje programe v objektih s ponudbo naravnega okolja. Vsebina niha med urbano in naravno, pasivno in aktivno, javno in komercialno. Okoljevarstvena presoja pritrjuje načrtovanju golfa. Poti za pešce, kolesarje in konje skupaj s plovnimi potmi in pristanišči omogočajo zvezno in varno rabo prostora.

Ogled povzetka: http://ppmol.org/urbanizem5/upload/documents/Barje.pdf