Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ljubljana / severni rob: Sava

Savska obrečna krajina - strukturiranje prostora in programska opredelitev

Avtorji:
Jankovič Karla
Matjašec Darja
Mlakar Aleš
Simoneti Maja

Sodelavci:
dr. Ciril Krušnik, univ.dipl.biol., Nacionalni inštitut za biologijo
Dušan Somrak, univ.dipl.inž.grad., IBE, d.d., Ljubljana
Krešimir Kvaternik, univ.dipl.inž.grad., IBE, d.d., Ljubljana
Damjana Frece, abs.kraj. arh

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem in okolje

Projektantska organizacija:
LUZ, d.d., Ljubljana

Leto izdelave:
2001

Razvoj severnega dela Ljubljane je v veliki meri odsev delovanja Save. Poplavljanje in premikanje struge je prostor obvarovalo pred gradnjami. Danes varstvo pred poplavami obvladamo. Mesto skrbi, kako ravnati s prostorom, logi in travniki ob reki, preprečiti posamezne posege in degradacije in razviti prostorski in naravni potencial območja. V predlogu smo obrečni prostor Save razdelili na mestni in zunanji breg in poskrbeli za varnost uporabnikov. Mestni breg prevzema raznolike prostočasne programe ter ostaja »gradbeno« prazen. Zunanji breg je po presoji primeren za programe širšega pomena. Območja varovanja vlažnih logov in travnikov imajo vlogo enega od razvojnih programov.
Celoten prostor obvladuje sistem poti in programskih vozlišč. Zanke krožne poti omogočajo različno dolžino in tipologijo uporabe. Ritmična razmestitev ponudbe zagotavlja varnost in preskrbo uporabnikov, kratek oddih in celodnevni izlet. Sistem poti ob Savi je povezan z mestnim sistemom poti in POT-jo ter tako deluje kot dopolnilna rekreacijska zanka v naravnem zaledju mesta.

Ogled povzetka