Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Projekti energetske infrastrukture

Moste (zgornja Sava), spodnja Sava, Toplarna Ljubljana - Beričevo, Ljubljana Polje - Vič

Avtorji:
Jankovič Karla
Matjašec Darja
Mlakar Aleš
Simoneti Maja

Izvajalec:
LUZ d.d., tudi v sodelovanju z različnimi podjetji (IBE d.d.)

Naročniki:
MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, Elektro - Slovenija d.o.o., Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

Leto dokončanja:
2001 - 2003

Na področje načrtovanja energetske infrastrukture smo vstopili z izkušnjami avtocestnega projekta in seznanjanjem naročnikov, kako pomembno je vključevanje raznolikih okoljevarstvenih postopkov v proces načrtovanja infrastrukture:

  • analize ranljivosti kot izhodišča iskanje optimalnih potekov in lokacij,
  • celovite presoja rešitev kot dela primerjalnih študij,
  • presoje vplivov na okolje, katere namen je presoditi poseg glede vplivov na okolje in nakazati ukrepe za odpravljanje teh vplivov,
  • krajinskega urejanja infarstrukturnih koridorjev kot načina zmanjševanja negativnih vplivov.
Izpostavljamo potrebo po kompleksnem prostorskem urejanju širših vplivnih območij posegov, npr. rekreativni izrabi zadrževalnih bazenov hidroelektrarn, sonaravnemu urejanju brežin bazenov, gradnji nadomestnih biotopov, gradnji spremljajoče prometne infrastrukture na način, da služi tudi lokalni skupnosti, opredeljevanju ustrezne namenske rabe prostoru vzdolž daljnovodov.