Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Slovenija / Odpadki

Prostor 2020
Zasnova območij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za ravnanje z odpadki

Avtorji:
Matjašec Darja
Mlakar Aleš
Simoneti Maja
Marko Fatur

Sodelavci:
Dr. Miran Medved, Hidroinženiring d.o.o.
Natalija Kegl Pivec, Hidroinženiring d.o.o.
Janez Kucler, IBE d.d.

Naročnik:
MOP - Urad RS za prostorsko planiranje

Izvajalec:
LUZ, d.d., v sodelovanju z IBE, d.d., Ljubljana in Hidroinženiring, d.o.o., Maribor


Leto dokončanja:
2001


Obravnavane so prostorske značilnosti ravnanja z odpadki ter opredeljena izhodišča za pripravo Strategije prostorskega razvoja in ravnanje države z odpadki. Zasnova je osredotočena na raven regijskih centrov za ravnanje z odpadki ter centre za toplotno obdelavo odpadkov.

Povezovanje občin je prikazano kot razvojna priložnost ravnanja z odpadki, ki se odraža v ekonomsko, okoljsko in prostorsko sprejemljivi razporeditvi centrov. Pripravljena je specifična regionalizacija Slovenije - regije, ki služijo skupnemu ravnanju občin z odpadki. Koncept s strani države usmerjenega regionalnega povezovanja v funkcionalna območja s pripadajočimi centri, je bil izoblikovan na osnovi ocene o stanju v prostoru ter razmisleka o obstoječih in možnih načinih povezovanja občin, s pomočjo:
  • računalniškega modeliranja, upoštevajoč količine odpadkov po naseljih, ekonomiko odvoza ter ustreznost prostora glede izvedljivosti objektov,
  • analize različnih regionalizacij Slovenije,
  • ankete med občinami in javnimi gospodarskimi službami glede stanja in želja povezovanja ter stanja in možnosti razvoja objektov in naprav