Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Vrtnarstvo na Goriškem

Krajinska merila za umestitev in oblikovanje enot vrtnarske pridelave

Nosilec naloge:
Dr. Ivan Marušič

Naročniki:
Občine Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica

Leto izdelave:
2000

Študija iskanja možnih lokacij za različne tipe vrtnarskih obratov: (1) vrtnarije za zelenja-darstvo, (2) cvetličarske vrtnarije - cvetje, lončnice, (3) drevesnice - razmnoževanje drev-nine in izvajanje zunanjih ureditev, (4) vrtnarija s prodajo in svetovanjem - vrtni center. Izdelani so bili modeli privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti. Predlagana območja, npr. lokacija na Okroglici ob potoku Lijak, je bila vnesena v prostorski plan občine Nova Gorica. Plan se izvaja.