Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ugrezninskok območje premogovnika Velenje

Izdelovalci in sodelavci

Krajinski arhitekti:
Marušič Janez
Piano Saša
Marjana Kopitar

Arhitekti:
Marjan Kac
Frančiška Kočar
Adi Miklavc
Marko Vučina
Edi Vučina

Sodelavci:
Mira Sajko
Ivo Kolar
Katarina Pleše
Vlasta Štajner

Naročniki:
Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj

Leto izvedbe:
1980-2000

V obdobju intenzivnega razvoja premogovnika so se območja nad rudniškimi rovi pogrezala skupaj s hišami in drevjem. Zalila sta jih voda in pepel. Izguba kmetijskih in gozdnih površin, spreminjanje podobe prostora, rušenje objektov, nove dejavnosti,,odlaganje pepela in sadre, onesnaževanje vod in zraka, ... - vse to so bile posledice prostorsko nenačrtovanega izčrpavanja naravnih virov. Poseg je imel tudi pozitivne, predvsem ekonomske vplive. Intenziven razvoj pa je prinesel nove negativne vplive. Šele dobrih sto let po odprtju rudnika so se pričeli izdelovati prvi prostorski načrti. Opisane grozote se niso več dogajale. Saniranje prostora je bilo zasnovano zelo celovito, vnašanje novih rab pa sicer všečno, vendar premalo strateško. Izdelani so bili številni razvojni dokumenti, načrti, študije: študija Velenje 2000, krajinske zasnove, izbor lokacije za odlaganje sadre, ureditveni načrt za odlagališče produktov odžveplevanja, številni načrti zunanjih ureditev, ... konec leta 2002 tudi natečaj. Delo je najprej potekalo predvsem na Zavodu za urbanizem, kasneje je bilo raziskovalno delo preneseno na Erico. Krajinski arhitekti smo sodelovali na področju planiranja, raziskovanja, projektiranja, oblikovanja, izvajanja. Naloge so bile obsežne in številne, problemi pa edinstveni, zato so projekti in prostor vredni ogleda, četudi izvedbe niso vedno skladne z načrti. Območje je sedaj v prelomnem obdobju, spremembe ne bodo več tako hitre, vsi novi vnosi bodo trajnejši.