Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Načrt zunanje ureditve pred trgovskim centrom Špar Šiška

Investitor: NEPRA družba za upravljanje d.o.o.
Letališka cesta 26
1000 Ljubljana
leto: 2006

krajinske arhitektura:
Hiti Sergej
Matjašec Darja


Prostor med Celovško cesto in objektom Trgovskega centra Šiška je načrtovan kot površina v javni uporabi, namenjena predvsem uporabnikom, ki do Trgovskega centra dostopajo peš. Zasnovo izrazito determinira obstoječi drevored lip (Tilia cordata), ki ima strogi varstveni status kulturne dediščine in varstveni status naravne dediščine. Slednji je v celoti ohranjen in načrtovana je zaščita dreves med gradnjo. Osnovno vodilo zasnove je, da je s svojo urejenostjo za različne uporabniške skupine privlačna v širšem merilu mesta Ljubljana. Predprostor Trgovskega centra Šiška pokaže kot javno površino, privlačno za uporabo tudi za starejše ljudi, majhne otroke in ljudi s posebnimi potrebami. S premišljeno razmestitvijo urbane opreme je ustvarjen odprt prostor najvišje kvalitete. Obstoječa drevesa nudijo prijetno klimo, prostor za posedanje, počitek ter igranje otrok in mladostnikov.