Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Pokopališče Pajkov hribček

Investitor: Občina Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

avtorja zasnove:
Hiti Sergej
Matjašec Darja

arhitektura:
Ferdo Jordan, univ.dipl.inž.arh.,
Mery Lončar, univ.dipl.inž.arh.

promet:
Tomaž Blaž, univ.dipl.inž.grad.,
Matjaž Grabljevec, univ.dipl.inž.grad.

komunala:
Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad.,
Boris Klavžar, inž.gradb.;
Špela Ložar, univ.dipl.inž.grad.

Kraj in datum:
Ljubljana, februar 2006

Zasnova pokopališča Pajkov hribček gradi na subtilnem odnosu do obstoječega stanja gozdnega sestoja in razgibanosti terena, možnosti fazne širitve novih pokopnih površin, ponudbi različnih vrst pokopavanja in drugih funkcionalnih rešitvah. Z izpeljavo poti med obstoječimi drevesi, z razmeščenimi grobnimi polji in z vizualnega vidika ne preveč intenzivno, a v krajinsko-tehničnem smislu odločno spremembo omogoča zasnova novum za slovenske razmere na področju načrtovanja pokopališč. Posamezna grobna polja se razlikujejo glede na tipe pokopavanja.

Ureditev povezuje glavna krožna sprevodna pot, ki ima izhodišče na ploščadi poslovilnega objekta. Pot je zasnovana tako, da se nanjo navezujejo posamezni sistemi grobnih polj. Prečno na glavno pot sta zasnovani dve dodatni poti, ena od slednjih se z mostovžem izteče v obstoječe mokrišče. Glavno pot ob straneh spremlja vzdrževana, košena trata. V oddaljenosti od poti se trata počasi in v naravni obliki tam, kjer so grobna polja, spreminja v vzdrževane površine, prerasle s pokrovnimi rastlinami avtohtonih vrst. Na osrednji vzpetini med poslovilnim objektom in sistemom grobnih polj se območja gozda pušča naravni zarasti z orlovo praprotjo. Na območju vseh grobnih poljih z žarnim in klasičnim pokopavanjem ter območju pokopavanja z raztrosom pepela je redno vzdrževana tratna površina.