Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

R.A.V.E. SPACE

R.A.V.E. SPACE, Raising Awarnes of Values of Space trough the Process of Education, Final report and Strategy of spatial education

mednarodni projekt

Podjetje:
LUZ, d.d., Oddelek za geografijo UL, ZRC SAZU - Geografski inštitut Antona Melika in parterji iz Italije, Grčije, Poljske in Črne gore

Avtorji končnega poročila:
Polona Demšar Mitrovič, Tomaž Miklavčič, Tatjana Resnik Planinc, Mimi Urbanc, Jerneja Friedl, Maja Simoneti, Maša Šorn, Barbara Fabro, Chiara Ceccheto, Ilaria Garafolo, Claudia Ferluga, Elena Marchigiani, Vanessa Linardou, Plyxeni Georgiou, Maciej Borsa, Jerzy Zaborowski, Nevena Ćabrilo

Avtorici strategije:
Simoneti Maja
Šorn Maša

Sodelavci:
dr. Matjaž Uršič, Karmen Cunder, dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Matevž Čelik, Anja Planišček, Tanja Maljevac, mag. Alma Zavodnik

Naročnik:
EU program Interreg III B – CADSES, sofinanciranje MOP, LUZ, d.d.

Leto projekta / leto izvedbe:
marec 2005 – december 2007


Naloga je bila posledica prizadevanja slovenskega ministrstva za ozaveščanje javnosti in posameznika o razvojni vlogi urejanja prostora. Izhodišče izobraževanja o prostorskih vrednotah je, da odgovornost za ravnanje v prostoru prevzemamo tako posamezniki kot celotna družba. Za prevzem te odgovornosti pa je potrebno znanje o tem, kaj so vrednote prostora, kako nastanejo in kaj vpliva na njihovo spreminjanje.

Cilji projekta je bil ugotoviti, kakšne so možnosti za dopolnitev učnih načrtov osnovnih in srednjih šol z vsebinami prostorskega načrtovanja in trajnostnega prostorskega razvoja. Na osnovi analize učnih programov, ankete med učitelji in raziskave o tematsko povezanih načinih izobraževanja v primerjalnih okoljih, je bila pripravljena strategija prostorskega izobraževanja in zasnovani novi učni pripomočki.

Kot partner v projektu je LUZ, d.d. v sodelovanju z zunanjimi sodelavci odgovarjal za pripravo Strategije izobraževanja o prostorskih vrednotah. Poseben izziv pri tem so predstavljale razlike v družbenih značilnostih sodelujočih držav in šolskih sistemih ter s tem povezano iskanje univerzalnih priporočil za izvajanje izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah.