Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zunanja ureditev pokopališča Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice

krajinska arhitektura:
Simič Suzana

Sodelavci:
mag. Jelka Hudoklin
mag. Radovan Nikić
Domen Šega
Marjeta Vavtar

Investitor:
Občina Dolenjske Toplice

Načrt / izvedba:
2001

Avtor fotografij:
Jelka Hudoklin
Andrej Hudoklin

Prvotno pokopališče se je v Dolenjskih Toplicah razvijalo ob vaški kapeli, ki leži zunaj naselja na robu gozda. Za razširitev je bil določen prostor med prvotnim pokopališčem in nižje ležečo, pred nekaj leti zgrajeno pokopališka vežico. Osrednja naloga je bila vzpostavitev simbolne in fizične povezave med starim in novim delom pokopališča, umestitev novih grobnih polj in ureditev drugih funkcionalnih površin. Brežina, nekaj let pred tem nastala kot neurejen nasip, je terasasto preoblikovana; zaključuje jo betonski zid, ki ga poraščajo prevešave rastline. Stopnišče med poslovilno ploščadjo in vežico osno povezuje stari in novi del pokopališča in simetrično razdeli celotno pokopališko površino. Dovozna pot funkcionalno obkroža območje pokopališča in parkirišče. Posebej skrbno sta oblikovana prostor okoli mrliške vežice, kjer so urejena počivališča, in blago valovito pobočje, po katerem je speljana poslovilna pot med redko zasajenim gozdnim drevjem. Prostorsko ureditev smiselno dopolnjujejo elementi drobne urbane opreme (klopi, vodovodne pipe, križ) in razsvetljava, ki tudi ponoči zagotavlja orientacijo v prostoru in vizualno zamejuje ambient pokopališča.