Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Igrišče na trgu 9. maja

Ljubljana

Podjetje:
LUZ, d.d.

Avtorji:
Maljevac Tanja
Simoneti Maja

Sodelavci:
Maša Šorn, Klara Sulič, Nika Cigoj

Naročnik:
KPL Rast

Leto projekta / leto izvedbe:
2007- 2009 / 2009

Avtor fotografije:
Tanja Maljevac

Igrišče leži v majhnem parku pred šolo in je vpeto med stanovanjske objekte in ulice. Pred posegom je bilo deloma zamejeno z živo mejo, opremljeno s potmi, klopmi in smetnjaki, pod krošnjami dreves pa je bilo še nekaj ostankov opreme starega igrišča. Načrtovalsko izhodišče za prenovo igrišča je bilo ustvariti okolje, ki bo spodbujalo čute in bo s premišljeno povezavo med naravnimi prvinami, oblikovano krajino in igralno opremo ponujalo raznolike možnosti za razvoj igre. Načrtovalski cilj je bil združiti značilnosti izjemne parkovne lokacije s potrebami številnih otrok, ki so redni uporabniki tega prostora.

Igralni prostor ustvarjajo prostorska zasnova, igrala in uporabljeni materiali: les, kamen, vrv in pesek. Dodatno igralno vrednost ponujajo travnata krajina, ki ji dominirajo odrasla drevesa ter igralne prvine kot so travnati hribčki, skale ter klasična in senzorična igrala.

Pri prenovi je bila posebno pozornost namenjena večjim otrokom, ki preraščajo osnovnošolske klopi in se družijo tudi izven igrišča. Izven igriščne ograje jim je namenjen manjši del parka, opremljen s klopmi in trpežno gugalnico. S prenovo pa je domišljen tudi stik med šolskim dvoriščem in otroškim igriščem. Ozek pas parkovnega prostora vzdolž šolskega dvorišča je dodatno ozelenjen in opremljen s klopmi ter tako namenjen zbiranju in druženju pred, po in med poukom.