Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev Slovenske ceste

Različne lokacije ob Slovenski cesti, Ljubljana

Izvajalci / avtorji :
Javornik Luka
Kranjc Urška
Stupar Dušan
Vidic Luka
(Pazi!park)

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana

Leto projekta / leto izvedbe:
2007

Avtorja fotografij:
Urška Kranjc, Luka Vidic

Projekt je bil zasnovan v sklopu ureditve Slovenske ceste za potrebe predsedovanja Slovenije Evropski Uniji.
Ureditev je zajemala analizo obstoječega stanja in predlog sanacije celotnega območja, kot tudi ureditev nekaterih degradiranih površin ob Slovenski cesti. Osnovna ideja je izboljšanje vizualnega stanja Slovenske ceste s pomočjo manjših intevencij, ki naj hkrati doprinesejo k večji uporabnosti prostora. V sklopu projekta so bile predlagane naslednje prostorske intervencije: (1) Ureditev pločnika z zelenico pred Filozofsko fakulteto, (2) Ureditev ploščadi pred SNG Drama, (3) Ozelenitev Cankarjeve ceste,(4) Ureditev Krajgherjeve ploščadi, (5) Ureditev roba Argentinskega parka ob ploščadi Figovca, (6) Ureditev ob parkirišču pri stolpnici Telekom; (7) Zasaditev drevoreda na zelenici ob Tivolski cesti in (8) Ozelenitev fasade Banke Slovenije. Koncept ureditve temelji na sanaciji obstoječega stanja z minimalnimi intervencijami v zasaditvi, tlaku in urbani opremi. Intervencije so minimalne, upoštevajo se oblikovalska izhodišča obstoječe zasnove in uporabljenih materialov. Delno so bili izvedeni le nekateri predlogi.