Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Šmartinski park

Ljubljana

Podjetje: LUZ, d.d.

Avtorji:
Maljevac Tanja
Simoneti Maja
Stupar Dušan

Sodelavci:
Maša Šorn, Urška Kranjc

Konzultanti:
Janez Koželj, dr. Jože Bavcon

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana

Leto projekta / leto izvedbe:
2007 – izvajanje etapno

Avtor fotografije:
Luka Vidic, Tanja Maljevac


Preobrazba v park je rezultat sanacije območja razširjenega infrastrukturnega koridorja ob glavnem mestnem pokopališču po odstranitvi vrtičkov. Predlog za sonaravno sanacijo, ki bi preložila odločanje o parkovni zasnovi na čas po sprejetju novega prostorskega načrta, za mestno občino ni bil sprejemljiv, je bilo sklenjeno, da se prostor postopoma preobrazi v park. Idejna zasnova je pragmatičen odziv na možnosti urejanja. Med načrtovanjem je bilo treba premagati pomisleke do javnega parka na lokaciji ter opredeliti program, zato je nastajala v sodelovanju s predstavniki občine, lokalnimi deležniki in skupnostjo. Idejna zasnova sledi ciljem postopnega in racionalnega urejanja ter omogoča prilagajanje etap potrebam in možnostim naročnika. Cilj prve etape urejanja je bil takoj po odstranitvi vrtičkov uporabnike pritegniti v novonastali javni prostor, namen druge etape je vzpostaviti relief, drevesni fond in prvo opremo parka ter ključne navezave na javne površine v območju, v nadaljevanju naj bi sledila ureditev otroškega igrišča in v sodelovanju z zasebnim partnerjem izgradnja parkovnega paviljona.