Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Razgledna ploščad Pungart (Operacija 3 stolpi)

Operacija 3 stolpi, Stolp 2 Pungart

Kranj, Slovenija

Podjetje:
LUZ, d. d.

Avtorji:
Jankovič Karla
Kranjc Urška
Trbižan Gaja
Tina Cotič

Statika in konstrukcije:
Projecta, d. o. o.

Elektroinštalacije:
Klimaterm, d. o. o.

Geomehanika:
Irgo Consulting, d. o. o.

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Projekt / izvedba:
2010 / 2011

Avtorici fotografij:
Urška Kranjc, Gaja Trbižan

Staro mestno jedro Kranja morfološko opredeljuje konglomeratni pomol na sotočju Kokre in Save. Tu se grajeno mestno tkivo umakne naravi. Je stičišče urejenega, antropogenega in nepredvidljivega naravnega. Je simbolni prostor človeškega kljubovanja naravi, ki na sam rob pomola, spodjeden od neustavljivih procesov erozije, vztrajno umešča svoje strukture.

V sklopu ureditve kranjskega srednjeveškega utrdbenega obzidja (Operacija 3 stolpi) smo želeli simbolno obeležiti obrambni stolp, ki je bil umeščen na skrajno južno točko kranjskega pomola in se je zaradi krušenja konglomerata zrušil v kanjon. Poudariti smo želeli njegovo vpetost v mestni obrambni sistem ter izpostavljeno, prepadno lego nad kanjonom. Objekt je zasnovan kot pohodna ploščad, trakast element, ki se vije ob notranjem obodu obrambnega zidu, preči arheološke ostanke nekdanjega obzidja in se zaključi visoko v zraku nad kanjonom Kokre, v konzolni razgledni ploščadi. Zasnovana forma in uporabljen transparenten material (perforirani korten in pohodno steklo) poudarjata praznino na mestu nekdanjega stolpa in simbolno obeležujeta stolp – ki je bil in ga nikoli več ne bo.