Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Razgledno prizorišče Vovkov vrt (Operacija 3 stolpi)

Operacija 3 stolpi, Stolp 3 Četrti stolp

Kranj, Slovenija

Podjetje:
LUZ, d. d.

Avtorji:
Jankovič Karla
Kranjc Urška
Trbižan Gaja
Tina Cotič

Statika in konstrukcije:
Projecta, d. o. o.

Elektroinštalacije:
Klimaterm, d. o. o.

Strojne inštalacije:
Mekoni, d. o. o.

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Projekt / izvedba:
2010 / 2011

Avtorici fotografij:
Urška Kranjc, Gaja Trbižan

Staro mestno jedro Kranja opredeljujejo značilne srednjeveške strukture: trgi in ulice, obdani z gostim stavbnim tkivom. Robove mesta strogo določata obrambni zid in morfologija kranjskega pomola. V sklopu prenove javnih površin mestnega jedra smo z ureditvijo območja vrta Khislstein in sosednjega Vovkovega vrta na pobudo investitorja povečali količino javnih prostorov ob obzidju.
Oba vrtova bosta urejena kot vizualno členjena, a hkrati funkcionalno povezana celota. Osnovni motiv ureditve je staro obzidje z novimi prvinami, ki ga obeležujejo in poudarjajo. Na izvedenem delu območja, na Vovkovem vrtu, je intervencija v obzidju delno zasut in porušen obrambni stolp, katerega motiv smo predrugačili in simbolno obeležili.
Ta del vrta je urejen kot manjše prizorišče; z novim vhodom, s polkrožnimi tribunami v pesku in teracu, s skupino dreves, ki naj nudijo senco. Novi stolp je zasnovan kot razgledišče in prizorišče za manjše kulturno umetniške dogodke. Forma in material (korten) se distancirata od originala in se navezujeta na druge elemente ob obzidju na območju vrta Khislstein in Pungerta. Tako se ohrani enoten oblikovalski jezik, ki niza intervencije vzdolž celotnega zahodnega obrambnega obzidja Kranja.