Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev javnih površin starega mestnega jedra Kranj

Ureditev javnih površin starega mestnega jedra ter mostu čez Kokro

Kranj, Slovenija

Podjetje:
LUZ, d. d.

Avtorji:
Jankovič Karla
Kranjc Urška
Trbižan Gaja
Tina Cotič

Statika in konstrukcije:
Projecta, d. o. o.

Elektro in strojne inštalacije:
Klimaterm, d. o. o.

Vodovod in kanalizacija:
Hidroprojekt, d. o. o.

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Projekt / izvedba:
2009 / v izvedbi

Avtorici fotografij:
Urška Kranjc, Gaja Trbižan


Koncept ureditve sloni na bogati urbanistično-arhitekturni in zgodovinski dediščini Kranja.
Rdeča nit ureditev je v aluzijah na preteklost, ki so včasih posredne, drugič neposredne in sestavljajo likovno govorico prenove mesta. »Utrinki iz preteklosti« so: vodnjak na Glavnem trgu, pranger, predpražniki pomembnih hiš, na Trubarjevem trgu in Pungertu pa sadovnjak in pitnik, ki z napisom priča o odnosu mesta do vode.
Ureditve se nizajo vzdolž osrednje mestne osi – Glavni trg, Prešernova in Cankarjeva ulica, zaključek v Trubarjevem trgu in Pungertu – ter dveh dostopov: preko Vodopivčeve ulice in mostu čez Kokro. Posegajo predvsem v mestni parter: tlakovanja, talne obeležbe, zasaditve ter urbano opremo. Tlakovanje iz granitnih plošč, granitnih kock in mačjih glav je nadaljevanje obstoječega tlaka, oprto na zgodovinske podmene, a preneseno v današnji čas. Oprema (še ni izvedena), tako po formi kot po izbranem materialu, poudarja reprezentativen pomen mestnega jedra – kamnite klopi in stojala za kolesa s sedalno površino izvedeno v lesu, ograje in visokokvalitetna igrala na novem igrišču na Pungertu.