Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Severni mestni park - 2a faza

Lokacija: med Železno cesto, Vilharjevo cesto, Linhartovo cesto, Robbovo ulico ter Navjem; Ljubljana-Bežigrad

Krajinska arhitektura:
Šuklje Erjavec Ina

Arhitektura:
Andrej Erjavec

Sodelavci:
Mojca Balant
Jana Kozamernik
Natalija Žnidaršič

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana

Projekt / izvedba:
2008-2009 / 2010

Avtor fotografij:
Jana Kozamernik

Območje urejanja 2a faze vključuje vzhodni ter deloma severni in južni del predvidenega celotnega Severnega mestnega parka. Vsebinska in prostorska struktura razširjene 2A faze temeljita na prvotni zasnovi parka kot celote. Glavni motiv je velika krožna sprehajalna pot, ki jo v smeri sever-jug preseka reprezentančna Promenada slovenske kulture. Glede na novo situacijo, potrebe in pobude, se osrednja programska poteza z Motivom združenih knjig Sveta oblikuje v prečni smeri od Železne ceste proti Gospodarskemu razstavišču. Ureditev te faze vključuje še: oblikovanje reliefno razgibanih robov (ustvarjanje prostorske prepoznavnosti območja, opredelitev notranjosti parkovnega prostora in zaščita pred zunanjimi vplivi), jasno opredelitev in ustrezno ureditev vstopnih točk v park, zagotovitev peš povezav s sosednjimi območji, oblikovanje intenzivne programske poteze oz. območja, ureditev večjih območij odprtega parkovnega prostora, odpiranje pogledov, ustrezno vključevanje Navja kot območja s posebnim spominskim značajem in varstvenim režimom, vključevanje območja obstoječih individualnih hiš ter začasne ureditve robov na območjih, kjer je predvidena nadaljnja širitev parka.

Več o projektu na www.inkabi.si.