Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Islamski verski in kulturni center v Ljubljani

Mednarodni natečaj za Islamski verski in kulturni center (IVKC) v Ljubljani / 2. nagrada

Ljubljana

Avtorji:
Andrej Erjavec
Balant Mojca
Šuklje Erjavec Ina
Sabina Mujkić
Bibi Erjavec

Kaligrafija:
Saeed Rezai

Leto natečaja:
2011

IVKC v Ljubljani je več kot Islamski verski center - je hkrati tudi ambasada islamske kulture v Ljubljani in Sloveniji v najbolj pozitivnem smislu. Zato v zasnovi združujemo sodobno in tradicionalno ter s tem muslimanskim obiskovalcem omogočamo, drugim pa predstavljamo, vez z duhom islamske tradicije. S sodobnimi pristopi in spoznanji pa se objekte in prostor vpenja v današnji čas in njegove vrednote, kot so zagotavljanje dostopnosti za vse, racionalna in ekološko ustrezna gradnja ter vzpostavljanje medkulturnih vezi. Predlagana zasnova vsestransko odgovarja na obstoječe probleme in skuša preseči možnosti konfliktov na naslednje načine:

  • IVKC je zasnovan večplastno, tako v prostorskem kot tudi vsebinskem smislu ter glede odnosov med javnim, poljavnim ter zasebnim,
  • džamija se nivojsko dvigne nad območje,
  • večdelna vsebinska in prostorska organizacija prostora, ki se smiselno odpira in navezuje na širše območje,
  • opredeljeni program IVKC se še dodatno nadgrajuje s programi, potrebnimi za lokalni center kot so trgovine in kavarna ter kulturnimi vsebinami, kot je galerija islamske kulture,
  • predvideno je povezovanje območja preko železnice in združevanje z novimi parkovnimi površnimi, ki naj bi bile ob železniškem muzeju,
  • bogato islamsko tradicijo oblikovanja vrtov in odnosa do zelenih površin se združuje z značajem zelenega klina mesta in se ga tako rekonstruira s krajinsko ureditvijo razčlenjenih odprtih prostorov znotraj kompleksa (v skladu z bogato islamsko tradicijo gre za preplet parkovnih površin, ulic, trgov, atrijev in vrtov, javnega, pol-javnega in zaprtega značaja; v oblikovanju je poseben poudarek na vodnih motivih in vzorcih tlakov, vključevanju dreves ter pravilih osne postavitve, geometrijske pravilnosti in števila 4) ter povezavo parkovnih površin v širši koncept ureditve.

Več o projektu na www.inkabi.si.