Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Hrvatski trg - načrt prenove

Ljubljana

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske javne službe in promet

Leto izvedbe:
2008

Avtor fotografije:
Darja Marinček Prosenc

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
Hrvatski trg je bil v preteklosti preurejen po načrtih arhitekta Plečnika, vendar je zaradi zanemarjanja ohranjen le še Plečnikov koncept ureditve z višinsko regulacijo in opornimi zidovi, ki vizualno ločujejo park od okolice, prometa in hrupa. Pri načrtovanju prenove se je pojavila dilema med izbiro Plečnikovega načrta, ki s svojo gosto zasaditvijo dreves pušča malo manevrskega prostora za uporabo drevesnih vrst in sedanjim stanjem zasaditve, ki je pestrejša, drevesa pa so v optimalnem stanju razrasti.
Razlaga koncepta, končne zasnove:
Zasaditveni načrt predvideva odstranitev neprimernih vrst drevja, vendar ohranja lepo razrasla drevesa kot so ameriški oreškarji in rdečelistne bukve. V skladu s konceptom arhitekta Plečnika je predvidena zasaditev krožnega drevoreda ter ohranitev dvignjenega parkovnega roba v obliki kamnitega opornega zidu. Vsi elementi urbane opreme so pregledani in sanirani na podlagi smernic. Zasnova tlaka izhaja iz sedanjega stanja in usmeritev strokovnjaka za dendrologijo.