Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Rekonstrukcija krožnega križišča Beksl

Kranj

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Leto izvedbe:
2009

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
Območje krožišča predstavlja predprostor urbanemu središču Slovenskega trga s stavbo Občine. Križišče obdajajo stavbe z različno zgodovinsko identiteto. Stanovanjski objekti se prepletajo s poslovnimi in centralnimi, kar daje obravnavani lokaciji poseben značaj.

Razlaga koncepta, končne zasnove:
Ureditev izhaja iz značilnosti prostora, po katerem poteka trasa ceste, predvsem pa upošteva reliefne in vegetacijske značilnosti ter vidne kakovosti z vidika umeščenosti ceste v prostor. Osrednji motiv krožišča in dominanta v prostoru je drevo (Tilia platyphyllos) z zaščitno o ograjo. Znotraj ograje je površina prekrita s peskom in travo. Z zasnovo osrednjega motiva krožišča se začenja uveljavljati koncept urejanja krožnih krožišč s simbolnimi pomeni, ki sočasno omogočajo izboljšanje orientacije v prostoru. S spremenjenim cestnim režimom se v tem območju prerazporejajo površine za pešce in kolesarje, zelene površine in drevoredi.