Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev zelenih površin v sklopu pokopališča Predoslje

Predoslje

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Leto izvedbe:
še ni izvedeno

Avtor vizualizacij:
Kaja Flis

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
Zasnova ureditve se nanaša na zelenico vzdolž osrednje poti pokopališča, kjer se že nahajajo pitniki, klop, avtomat za prodajo sveč ter luči javne razsvetljave. Predmet načrta je preureditev zelenice v območje žarnih grobov in površine za raztros pepela

Razlaga koncepta, končne zasnove:
Predlog ureditve izhaja iz potrebe po definiranju višin ureditve sedaj razmeroma strme brežine. Nov s kamnom obložen oporni zid bi služil pritrjanju napisnih plošč za žarne grobove in kamnitih poličk za polaganje sveč, za zidom pa bi bilo omogočeno pokopavanje žar. Ob obstoječem objektu je predvidena površina za raztros pepela. Površina je oblikovana kot napeta zatravljena brežina elipsoidne oblike, ki je na zgornjem delu zasajena s pahisandro (Pahysandra terminalis). Dostop do elipse je označen s kamnitimi ploščami. Površino delno zakriva strižena živa meja iz ligustra.