Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev zelenice pred kulturnim domom – Predoslje

Predoslje

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Leto izvedbe:
2011

Avtor fotografije:
Darja Marinček Prosenc

Avtor vizualizacije:
Matjaž Gorkič

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
V središču Predoselj se vzdolž lokalne ceste nahajajo zelene površine, za katere je bilo treba predvideti ureditev z navezavo peš povezav na sosednja območja. Dve zelenici sta z vseh strani omejeni z asfaltom, tretja zelenica pa meji na objekt cerkve.

Razlaga koncepta, končne zasnove:
Obravnavano območje je glede na dostopnost, vizualni in simbolni pomen členjeno na dve funkcionalno ločeni območji: tlakovan trg in sprehajališče. Severni zelenici sta urejeni kot sprehajališče s peščeno potjo in drevoredom, namenjeno predvsem druženju mladih, južna zelenica pa starejšim in obiskovalcem kulturnega doma.