Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Obnova parka v Tolminu

Tolmin

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Občina Tolmin

Leto izvedbe:
2008

Avtor fotografije:
Darja Marinček Prosenc

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
V središču Tolmina se razteza z velikim drevjem zasajen park, ki je edina urbana zelena površina v mestu. Zaradi lege in starosti je območje zaščiteno kot kulturna dediščina,
v katero so posegi možni le s soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Razlaga koncepta, končne zasnove:
Park je razdeljen na več sklopov: območje osrednje poti pod drevoredom, s prostori za sedenje, območje prostora za sedenje s peskovnikom, območje z otroškim igriščem ter severni rob s klopmi. Tako koncept poudarja namen in uporabnost parkovne površine za vse generacije obiskovalcev. Stara poškodovana drevesa so bila odstranjena. Poleg travne površine so zasajene rastline, ki so primerne za senčno lego pod krošnjami ohranjenih starih dreves. Osrednja pot je ostanek prvotne zasnove z izrazito zasaditvijo drevoreda lipovcev (Tilia cordata). Neposredno ob južnem vhodu v park je tudi fontana s pitno vodo. Nov koncept razsvetljave je prispeval k atraktivnosti parka v večernem času in tudi varnosti.