Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zunanja ureditev vrta ob stanovanjski hiši v Zürichu

Zürich

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Tanja in Jorg Simonett

Leto izvedbe:
2006

Avtor vizualizacij:
Barbara Klopčič

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve, razlaga koncepta, končne zasnove:
Zasnova prenove vrta izhaja iz obstoječih danosti. Lega vrta je na pobočju, oblikovane so terase, povezane s stopnišči. Za vsakega člana je bil oblikovan poseben prostor, prav tako so bile oblikovane površine za druženje s prijatelji. Osnovni motiv je voda, ki povezuje posamezne prostore med seboj. Oblikovan je bil zaprti sistem, ki se kot izvir začne ob vznožju najvišje terase in se pod tlakom zaključi v obliki vodnega motiva – bazena ob nižji terasi. Od vegetacije prevladujejo na najvišji terasi cvetoče grmovnice in zeliščni vrt zaradi bližine kuhinje, na srednji terasi zimzeleno grmičevje, najnižja terasa pa je oblikovana kot sadovnjak z različnimi vrstami sadnega drevja.