Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Celovita prenova osrednjega dela Kidričeve ulice

Vabljeni natečaj za pridobitev izvajalcev za izdelavo idejnega projekta celovite prenove osrednjega dela Kidričeve ulice
Nova Gorica

Avtorja:
Adrijan Cingerle
Draksler Saša

Sodelavci:
Nejc Florjanc
Sebastjan Winkler
Ivana Kuštrin
Sojan Savle

Naročnik:
Mestna občina Nova Gorica

Leto projekta:
2011

Magistrala, ki predstavlja ključno nosilno razvojno os linearnega centra mesta ter z velikim simbolnim pomenom ostaja najdragocenejši element Ravnikarjeve urbanistične zapuš?ine. Uresničljiva je v celoti, se pravi s miselno severno navezavo proti Solkanu kakor tudi južni iztek, vsaj z zmanjšanim profilom proti Panovcu. Tu ni nesmiseln ponovni razmislek o podaljšku magistrale preko novega tunela do Rožne doline. Uvajamo jasen in prepoznaven tipičen odprti profil magistrale, ki širi svetli profil prometnice. Širok in svetel profil magistrale postane glavni odprti prostor mesta. Magistralo razbremenjujemo tranzitnega prometa in jo primarno namenjamo pešcem in kolesarjem. Avtomobili, ki se upočasnjeno peljejo čez njo niso moteči saj postanejo zaželeno prizorišče.
Odpovedujemo se sredinski zeleni potezi, ki bi magistralo razrezala in delila, bistveno zmanjšala odprti profil osrednje hrbtenice mesta ter predvsem ovirala prečno povezovanje.
Tipičen profil magistrale je sestavljen iz dveh voznih pasov širine 5,2 pri čemer s tem omogočamo tudi kratkočasno ustavljanje avtomobilov. Sledita kolesarski stezi dim. 1,2 m ter pločnik širine 4,6 namenjen pešcem, ki je prekinjen z ožjim pasom, zasajenim z vrtnicami. Sledi zelenica z volumni dreves in živic ter notranji pločnik pred stavbami.