Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zasnova zaselka Strane na Planini pri Ajdovščini

Avtorji:
Adrijan Cingerle
Draksler Saša
Robi Lavin

Zasnova zaselka Strane temelji na spoznanju, da je uravnotežen trajnostni razvoj najboljše varovanje prostora. Zasnova upošteva vse prostorske kvalitete ter spoštuje značilnostih bogate arhitektonske in urbanistične tradicije lokalnega graditeljstva. Nova poselitvena struktura hkrati ohranja integralno podobo Vipavskih brd ter nadgrajuje bogato kulturno in umetniško zapuščino kraja v sodobnem arhitekturnem jeziku. Avtorji se zavedamo, da pri načrtovanju nove naselbinske forme na lokaciji, ki ima izjemno prostorsko kakovost, ni pomembna zgolj vpetost v kulturno krajino, temveč tudi vpletenost v socialno in gospodarsko strukturo širšega območja. Zaselek Strane bo s programsko raznolikostjo ponujal nove možnosti za razvoj podeželja zgornje Vipavske doline.

Načrtovalci poudarjamo, da je nova poselitvena struktura veliko bolj zgoščena in gospodarna s prostorom, v primerjavi s sistemom gradnje individualnih hiš z vrtovi, ki zavzemajo velike površine in predstavljajo večji poseg v naravno okolje. Zaselek Strane je projektiran v strnjeni obliki, podobno kot naselja Vipavski Križ in Goče, ter je po skupni površini, ki jo zavzema, bistveno manjši od okoliških naselij, kar pomeni, da v veliko manjši meri urbanizira krajino. Takšna rešitev, osnovana na celostnem arhitekturnem pristopu, popravlja napake stihijske gradnje, ki je ponekod povsem spremenila avtohtono podobo Vipavske doline.

Zasnova novega zaselka se odlikuje tudi po izkoriščanju naravnih danosti, domišljenem razmerju med grajeno strukturo in odprtim prostorom, bioklimatski zasnovi, heterogeni strukturi stanovanjskih tipov, modularnosti gradnje, energijski u?inkovitosti objektov, programski raznolikosti in poudarjenem sociološkem vidiku zaselka.