Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Urbani zaselek na Visokem

Visoko pri Vitovljah

Avtorja:
Draksler Saša
Adrijan Cingerle

Naročnik:
Visoko d.o.o.

Leto:
2008-2012

Osnovno vodilo pri snovanju zaselka je bilo iskanje novega trajnostnega vzorca pozidave, ki valorizira obstoječo grajeno strukturo in jo združuje z novo. Omogoča preplet bivanja, dela, in sprostitve ter inovativnega soočanja staroselcev s prišleki in obiskovalci. Soseska naj omogoča bivanje in domovanje po merilih 21.stoletja in hkrati, naj izhaja iz še prisotne bivanjske tradicije sosednjih zaselkov. Stanovanja različnih velikosti in tipologij naj omogočajo, poleg bivanja, tudi delo na domu. Heterogena struktura stanovanj in prebivalcev, naj oplemeniti socialni kapital. Naselbina naj tako postane nosilec nove identitete kulturne krajine spodnje Vipavske doline. 

Značaj in identiteto soseske zaznamuje srečevanje, soočanje in prepletanje nasprotij: novega in starega, sodobnega in izro?ila, enakega pa vendar različnega. Obstoječi zaselek se prek predvidenega vaškega trga in večstanovanjske stavbe, zaokroža v novo vas s sodobnimi, izvirnimi hišami. Soseska je zasnovana po meri človeka, temelji na sredozemskem izročilu bivanja, kjer se biva, druži in srečuje na prostem.Enodružinske hiše so v nizih v pobočju razporejene tako, da se vsaka odpira v krajino, hkrati pa se medsebojno ščitijo in nudijo zasebnost. Do hiš vodi poljavna ulica s parkirišči, naselje členijo pešpoti, ki se navezujejo na mrežo sprehajalnih poti v širšem prostoru. Zasnova temelji na načelu trajnostne rabe: kar naravi vzamem, ji tudi vrnem. Hiše zbirajo deževnico, odplake se očistijo v čistilni napravi, ob zasebnih vrtovih je predviden tudi skupni gospodarski vrt. Strehe hiš in nastreškov so ozelenjene, zasnova objektov omogoča minimalno porabo energije.