Za tiskalnik
Predstavitve
Študentski projekti
 
 

Wulingyuan scenic park

Urbanistični načrt za mesto Zhonghu in vas Tianzhishan

V sodelovanju z Univerzo v Pekingu

Projekt v seminarju Oblikovanje krajine
mentor: prof. dr. Davorin Gazvoda

študenti 4. letnika š.l. 2001/2002:

Zhonghu town I
Dušan Stupar, Kaja Bušič, Nina Urh, Igor Klander, Iva Jelavič, Lili Sušnik, Andreja Krivic

Zhonghu town II
Sergej Hiti, Tanja Maljevac, Maja Trnkoczy, Nina Kravanja, Katarina Ročnik, Mateja Račevski, Špela Černe

Tianzhishan town I
Petra Krajner, Petra Vertelj, Valentina Toman, Biba Šehovič, Breda Kovačič, Andreja Mihelčič, Petra Galo, Andrew Butler

Tianzhishan town II
Ulrika Akerlund, Aljoša Potrebuješ, Jasmina Bolčič, Lea Divjak, Živa Girandon, Mojca Kumer, Lenart PretnarDatoteke