Za tiskalnik
Predstavitve
Študentski projekti
 
 

Krajinska ureditev prostora Blaguškega jezera

Lokacija
Blaguško jezero, Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Leto projekta
2006


Naročnik
G & H d.o.o., Pesnica pri Mariboru

Izdelovalec
Biotehniška fakulteta
Oddelek za krajinsko arhitekturo
Delavnica v okviru predmeta Oblikovanje krajine

Mentorja
prof. dr. Davorin Gazvoda
asist. Dušan Stupar

Študenti
4. letnik (2005/2006)

Opis
Urejanje prostora večjih, krajinsko zanimivih območij, je ena od osnovnih vsebin predmeta Oblikovanje krajine, ki je zaključni seminar s področja krajinskega oblikovanja na univerzitetnem študiju krajinske arhitekture. Slušatelji morajo povezovati posamezna znanja pridobljena pri ostalih predmetih in v predhodnih letih, da se lahko uspešno odzovejo na značilne probleme v izbranem prostoru. Zato je zelo pomembno, da je študentom krajinske arhitekture omogočeno spoznavanje prostora na terenu, seznanitev z željami in potrebami naročnika in lokalne skupnosti. Še posebej, kadar gre za prostor malih slovenskih občin, ki pa imajo, kot po pravilu, najkakovostnejšo oz. najlepšo krajino. Krajina Blaguškega jezera je za učenje krajinskega oblikovanja večjega prostora s prepoznavnim značajem (vodno telo, mešanje kulturne/kmetijske krajine in ostankov naravne krajine) idealna. Prostor še ni pozidan, sestavljen je iz različnih krajinskih elementov, v njem se že kažejo določene težave obstoječih rab, zanj je v grobem znan tudi bodoči razvojni program ter konkretni investitor.
Zaradi razmeroma velikega števila študentov, ki so sodelovali pri nalogi in širokega pristopa z namenom poiskati več raznovrstnih rešitev za prostor ob jezeru, se je v teku delavnice izoblikovalo šest skupin s prepoznavnimi programi, od bolj intenzivnega do takšnega, ki skuša v prostoru reševati probleme z minimalnimi posegi. V nadaljevanju je tako predstavljenih šest rešitev in sicer: rešitev, ki v prostor uvaja majhno golf igrišče, predlog ureditve središča za vodne in druge športe, kulturno središče ob Blaguškem jezeru, šola v naravi, ekološko učno središče in središče za meditacijo ter sprostitev. Kljub zaokroženim tematskim rešitvam je treba izpostaviti, da so že znotraj ene skupine podane različne možnosti podrobnejšega urejanja izbranih območij, obenem pa je za končno rešitev, ki bi jo bilo mogoče v prostoru tudi izvesti, možna kombinacija najuspešnejših predlogov iz katerekoli skupine.