Za tiskalnik
Predstavitve
Študentski projekti
 
 

Krajinska zasnova in ureditev območja Trbojskega jezera

Lokacija
Trbojsko jezero

Leto projekta
2005


Naročnik
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Izdelovalec
Biotehniška fakulteta
Oddelek za krajinsko arhitekturo
Delavnica v okviru predmeta Oblikovanje krajine

Mentorja
prof. dr. Davorin Gazvoda
asist. Dušan Stupar

Študenti
4. letnik (2004/2005)