Za tiskalnik
Predstavitve
Študentski projekti
 
 

Prostori igre

Predmet Načrtovanje odprtega prostora, 2. letnik

Mentor
Prof. dr. Ana Kučan

Študijsko leto
2004/2005, 2005/2006

Raziskovanje oblikotvornosti
Razvijanje sposobnosti generiranja krajinske oblike iz naravnih danosti prostora.