Za tiskalnik
Predstavitve
Študentski projekti
 
 

Urbanistične študije

Predmet Urbanistično planiranje, 3 letnik

Mentor
Prof. mag. Braco Mušič

Assistent
Tadej Žaucer

Predmet
Načrtovanje mestne krajine, 3 letnik

Mentor
Prof. dr. Ana Kučan

Asistent
Andreja Zapušek

študijsko leto 2005/2006

Urbanost v urbanosti
Studentska dela so rezultat združenega seminarskega dela pri obeh predmetih. Zamisel o združevanju je izšla iz potrebe, da se študenti angažirajo v interdisciplinarni vaji, v kateri obravnavajo razvojen probleme različnih periurbanih območij simultano z vidika urbanističnega in z vidika krajinskega planiranja, tako na planski kot na načrtovalski ravni.