Za tiskalnik
Predstavitve
Študentski projekti
 
 

Revitalizacija velikega kanala

Suzhou Project

V sodelovanju z Univerzo v Pekingu

Študentski projekt
mentorji: prof. dr. Davorin Gazvoda, Prof. dr. Ana Kučan,
asist. Andreja Zapušek

študenti: Jana Kozamernik, Eva Lipovec, Luka Javornik, Aljana Pegan

september 2004