Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

25 let DKAS

DKAS je v jubilejnem letu 2017, ob 25-letnici praznovanja društva, pripravilo knjižico, v kateri je prikazan kratek pregled delovanja društva v vseh mandatih, od začetka do danes. V tem času se je zvrstilo 13 mandatov z upravnimi odbori in predsedniki. Poleg zapisov predsednikov knjižica vsebuje tudi seznam vseh strokovnih posvetov, razstav, okroglih miz in projektov, ki jih je organiziralo društvo, ter navedbo nagrajencev društva.


Pri pripravi so sodelovali:
Petra Vertelj Nared (zasnovala, zbrala in uredila)
Tina Verbič (oblikovanje in prelom)


Prispevke pripravili (kronološko glede na mandate): Aleš Hafner, Nataša Bratina, Jelka Habjan, Andreja Vučer, Marko Prem, Aleš Bizjak, Saša Piano, Blanka Bartol, Andrej Strgar, Nataša Bučar Draksler, Andreja Baškovč, Jasna Koblar, Maja Simoneti, Barbara Goličnik Marušić, Suzana Simič, Nevenka Žvokelj, Jože Novak, Petra Vertelj Nared


Fotografije predsednikov: Luka Vidic (J. Novak), arhiv DKAS (A. Kolšek, I. Vučer), Robert Balen (M. Simoneti), Saša Fuis (N. Bučar Draksler), arhiv Univerze na Primorskem (M. Prem), osebni arhiv (A. Hafner, N. Bratina, A. Bizjak, A. Strgar, B. Goličnik Marušić, S. Simič, N. Žvokelj)

Fotografija na naslovnici: Luka Vidic

Ostale fotografije: Luka Vidic (str.: 3, 54, 58, 59, 62, 63), Tanja Murko (str.: 6, 66), Jure Gubanc (str.: 66), arhiv DKAS (str.: 40, 46, 50, 66)

Knjižica je izšla decembra 2017, v nakladi 200 kom. Več: info@dkas.si.
Datoteke