Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

S kolesom po Kozjanskem, Obsotelju in Hrvaškem Zagorju;

Turistična karta za kolesarje v merilu 1:50.000; karta 1, karta 2

Založila:
Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur, 2006

Avtorji, sodelavci, konzultanti:
Vodja projekta: mag. Zlata Ploštajner, univ.dipl.polit.

Urednik:
Srdič Tanja

Kartograf:
Petra Novak, abs.geod.

Oblikovanje:
Borut Brumec, Littera

Tisk: Tiskarna Petrič

Avtor fotografije:

Arhivi občin
Naklada: 20.000 izvodov
ISBN: 961-238-729-X

Turistična karta S kolesom po Kozjanskem, Obsotelju in Hrvaškem Zagorju prikazuje izbor krajinsko privlačnih tras, primernih za turistično in rekreacijsko kolesarjenje. Opisi prikazanih poti so opremljeni z navedbo zanimivosti ob poti, grafičnim prikazom zahtevnosti poti in posnetki krajine. Podane so tudi informacije o obstoječi turistični ponudbi območja(prenočišča, gostinska ponudba, naravne in kulturne znamenitosti), kolesarskih servisih, kolesarskih prireditvah, lokalnih kolesarskih društvih ter informacijskih točkah. Obravnavano je območje osmih občin (Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek,Rogaška Slatina Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah) in del Krapinsko-Zagorske županije na Hrvaškem.

Publikacija je bila izdana v okviru projekta "Čezmejno območje kolesarskega omrežja" (projekt Phare 2003), ki ga je izvajala Razvojna agencija Kozjansko. Natisnjena je v 20.000 izvodih in je brezplačno dostopna.

Turistična karta "S kolesom po Kozjanskem,..."; Karta 1, pdf, 5MB
Turistična karta "S kolesom po Kozjanskem,..."; Karta 2, pdf, 5MB