Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Slovenske krajine

Slovenske krajine

Dušan Ogrin

Besedilo, fotografije, oblikovanje knjige: Dušan Ogrin

Jezikovni pregled: Alenka Kobler in Nuša Mastnak

Angleški prevod podpisov in povzetka: Wyne Tuttle

Nemški prevod povzetka: Marina Einspiller

Nemški prevod podpisov: Peter Wicher

Likovno - grafični urednik: Vili Vrhovec

Urednik: Aleš Pogačnik

Založila: DZS, d.d

Za DZS, d.d. : Adi Rogelj

Za založništvo literature: Mima Šuštaršič Hvastija

Glavni urednik: Andrej Gogala

Ljubljana 1997

Separacije in tisk: Gorenjski tisk, Kranj