Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Odprt javni prostor/Public open space

Ob mednarodni konferenci Odprt javni prostor je izšel tudi zbornik, ki vsebuje prispevke tujih in domačih predavateljev (ZDA, Velika Britanija, Nemčija, Portugalska, Norveška, Francija, Hrvaška idr.). Prispevki ponujajo vpogled v teoretično, znanstveno in praktično delo vrste vabljenih strokovnjakov, ki so pokazali, da je načrtovanje, upravljanje in vzdrževanje javnih odprtih prostorov kompleksna dejavnost, ki jo je treba nenehno razvijati in nadgrajevati.

Odprti javni prostor: načrtovanje, upravljanje, vzdrževanje
Zbornik predavanj in prispevkov ob mednarodni konferenci Odprt Javni prostor/Public Open Space, 10-11 april 2008, Ljubljana

Naslov, podnaslov: Odprti javni prostor: načrtovanje, upravljanje, vzdrževanje
Uredili: Maja Simoneti, Polona Marinček
Podatki o izdaji ali natisu: Zbornik predavanj in prispevkov ob mednarodni konferenci Odprt Javni prostor / Public Open Space, 10-11 april 2008, Ljubljana
Kraj/kraji založbe: Ljubljana
Založba/založbe: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije; Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
Leto izida: april 2008
Tiskarna: PROGRAFIKA , Kvedrova cesta 5, 1000 Ljubljana
Naklada: 300 izvodov
Oblikovanje, grafična podoba in prelom: Sergej Hiti

Tiskani izvod zbornika vsebuje kratke biografije predavateljev in prispevke avtorjev s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku.

Naročite zbornik prispevkov mednarodne konference Odprt javni prostor na elektronskem naslovu info@dkas.si
Cena zbornika je 25 € (z ddv)+ poštnina